LĀSMA LAPIŅA

Izglītība.
DU/ Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā./ Sērija MDC, Nr.0480 /2007/
RPIVA/ Otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā./Sērija PDA, Nr.0838 /2004/
RPIVA/ Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā./ Nr. 002526 /2003/

Kvalifikācijas paaugstināšana psiholoģijā:

Starptautiskais Integratīvās psiholoģijas, personības attīstības institūts ”Sertifikāts par Eiropas psihoterapijas asociācijas bāzes moduļa ”Transpersonālā psiholoģija un psihoterapija” apgūšanu /Maskava, 2015/; Sertifikāts par  Integratīvās psiholoģijas III moduļa apgūšanu /Maskava, 2016/. Kognitīvi biheiviorālās pieejas tehniku izmantošana darbā ar hroniskām sāpēm /LVPA, 2016/. Basic course of practical and theoretical hypnosis and self – hypnosis certifikate  /The Flinders University of South Australia, 2009/

Sporta psiholoģijā: A.Radionovs  (Krievija); V.Sopovs (Krievija); J.Romaņina (Krievija); V.Sivicks (Baltkrievija); V.Voronova (Ukraina); N.Stambulova (Zviedrija); J.Haņins (Zviedrija); G.Ložkins (Ukraina); Baltkrievijas Valsts Fiziskās kultūras universitātes psiholoģijas fakultātes un Baltkrievijas Olimpiskās akadēmijas vadītajos kvalifikācijas paaugstināšanas kursos.

Darba pieredze.

SIA „Sporta izglītības aģentūra”, lektore / no 2013.g./                                                      
Latvijas Futbola Federācijas treneru apmācības kursi, lektore /no 2010. g./
Latvijas Treneru tālākizglītības centrs, lektore /2009-2013.g./
L. Lapiņas privātā prakse psiholoģiskajā konsultēšanā /no 2004.g. / Mālpils novada domes psihologs /no 2006.g./  Kamaniņu sporta trenere /1989-2003.g./

Praktiskā darba pieredze šādos sporta veidos:
Komandas sporta veidi: futbols, florbols, basketbols, hokejs, volejbols, kērlings.
Individuālie sporta veidi: kamaniņu sports, kalnu slēpošana, rallijs, rallijkross, motokross, riteņbraukšana, teniss, badmintons, peldēšana, snūkers.

Pakalpojumi:

Psihodiagnostika (intelekta, kognitīvo spēju un personības izpēte). Psiholoģiskā korekcija un rehabilitācija. Individuāli psiholoģiskā treniņa vadīšana (motivācijas veidošana, koncentrēšanās spēju attīstība, relaksācija un mobilizācija, pašregulācijas metožu apguve, darbs ar domām, pārliecības veidošana un vizualizācija). Psiholoģiskā konsultēšana jaunajiem sportistiem, viņu vecākiem, profesionāliem sportistiem un treneriem. Individuāli sportistu un sporta komandu psiholoģiskās sagatavotības programmu izstrāde un realizācija. Teorētisko un praktisko semināru vadīšana  sporta psiholoģijā.

Darba valoda.
Latviešu, krievu.

Filozofija.Nav citas morāles kā tikai cilvēka sirds morāle, nav citu zināšanu vai gudrības, kā tikai savu dziļāko vēlmju un vajadzību apzināšanās un pareiza izpratne par savu ceļu uz laimi.

Privātprakses vieta.
Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050, Līvkalana iela 26, Sigulda, LV-2150

Kontakti.
Mob.tālr. +371 26551364
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Organizācijas.
Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas valdes locekle.
Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācijas biedre.

Publikācijas.
L. Lapiņa. Sporta psiholoģijas aspekti. Psiholoģijas pasaule, 2003/1
A. Fernāte, L. Lapiņa, I. Simoņenkova, Ž. Vazne. Ko mēs zinām par sporta psiholoģiju? Psiholoģijas pasaule, 2005/1
A. Fernāte, L. Lapiņa, I. Simoņenkova, Ž. Vazne Sporta psihologi nāk palīgā sportistiem. Psiholoģijas pasaule, 2005/1
L. Lapiņa. Relationship Between Group Cohesion Types and Performance in Youth football teams./ Материалы международной научной конференции психологов физической культуры и спорта ,, Рудиковские чтения,, / М. 2007/6
V.Dombrovskis ( DU), S. Guseva ( DU), L. Lapiņa ( DU), Dz. Ilisko ( DU). The interdependence of cohesion mode compatibility and performance in youth football teams. International Journal of Psychology, 2008/8, L.Lapiņa, I. Simoņenkova. Praktiskā sporta psiholoģija: jauno sportistu konsultēšana. Psiholoģija Mums, 2011/2