28.04.2022. Dienvidkurzemes sporta skolas audzēkņu vecākiem tika novadīts seminārs  „Vecāku loma jauno sportistu attīstībā un sasniegumos.” Semināru vadīja sertificēta psiholoģe, sporta psiholoģe Lāsma Lapiņa. Pirms šī semināra tika veikts sagatavošanās process, kurš caur  vecāku anketēšanu, ļāva noskaidrot, tieši vecāku aktuālākās grūtības jauno sportistu audzināšanā. Šajā seminārā pirmo reizi tika aplūkoti un analizēti tieši sportistu vecāku iekšējie procesi, viņu uzvedība dažādās situācijās. Kā vecāku uzvedība – uzstādījumi, gaidas, audzināšanas stils ģimenē, attieksme, viņu jūtas un emocijas ietekmē jaunos sportistus un viņu sasniegumus.

 

11.06.2022. Rīgā, Latvijas Sporta deju federācija organizēja semināru par sporta psiholoģijas jautājumiem. Semināru vadīja sertificētas psiholoģes, sporta piholoģes Lāsma Lapiņa un Irina Simoņenkova un tas notika gan klātienē, gan tiešsaistē.Seminārā tika aplūkoti jautājumi par sporta psiholoģijas attīstību un atbalsta iespējām sporta jomas profesionāļiem Latvijā, sportistu pāru sadarbību, tās veidiem, sportistu motivāciju, pārliecības veidošanu, stressa un trauksmes galvenajiem cēloņiem sportā un to pārvarēšanas metodēm. Semināra noslēgumā LSDF tika uzdāvināts metodiskais materiāls „Metodiskie ieteikumi sporta psihologa darbam”, kas nākotnē  ļaus treneriem un organizatoriem  labāk izprast sporta psihologu darba profesionālos aspektus un sportā iesaistīto speciālistu savstarpējās sadarbības specifiku.