ŽERMĒNA VAZNE

Sertifikāti

Reģistrācijas numurs LR Psihologu reģistrā nr.7000079

LR Psihologa sertifikāts nr. 1500464, konsultatīvā psiholoģija

 

Izglītība

Doktora grāds sporta zinātnē (LSPA, 2009.g., diploma  nr.004).

Maģistra grāds psiholoģijā (RPIVA, 2006.g., diploma nr.0077).

Maģistra grāds sporta pedagoģijā (LSPA, 1996)

 

Darba pieredze psiholoģijā

2016.g. EuroSkills (Zviedrija, Gēteborga); WorldSkills (Brazīlija, San Paulo); 2017.g. WorldSkills (Apvienotie Arābu Emirāti, Abu-Dabi); 2018.g. EuroSkills (Ungārija, Budapešta), 2020.g. EuroSkills (Austrija, Grāca); 2019.gads WorldSkills (Kazaņa, Krievija) – Valsts Izglītības attīstības aģentūra – sporta psihologs darbam ar Latvijas izlases komandām,gatavošanās periodā EuroSkills un WorldSkills konkursiem.

 

No 2006.gada un pašlaik – privātpraksē konsultēšana un praktiskais sporta psihologa darbs ar sportistiem, treneriem, sporta organizāciju vadītājiem, jauno sportistu vecākiem. Pieredze darbā ar individuālajiem un komandu sporta veidiu pārstāvjiem.

2009. – 2013.g. - Psihologs Resursu centrā „Marta”

Sertificēts koučs. Koučings sportā. Specializācija - pašregulācijas attīstīšana (European Coach Federation; Sport Coaching, Self-Regulation Skills Development, 2013).

Kvalifikācijas paaugstināšana psiholoģijā:

L.Kapelis (Austrālija) – Vizualizācija un relaksācija kā stresa regulācijas metodes; Hipnozes un pašhipnozes pamati sportā. A.Millar (Lielbritānija) – krīze un tās pārvarēšanas metodes. Woodcock-Jonson International Edition (Test of Cognitive Abilities, International Certificate of Qualification), Integratīvā psiholoģija; Ķermeņorientētās terapijas metodes, Konsultēšana un c.

Privātprakses vieta: Vaļņu iela 32, Rīga.

Pakalpojumi: Konsultēšana; praktisku stresa regulēšanas metožu apguve; pašregulācijas metožu un tehniku apguve; uzmanības koncentrēšanas, relaksācijas un mobilizācijas tehniku apguve; mērķu izvirzīšanas tehnikas; psihiskās noturības sacensībās metožu apguve; sporta koučinga metožu pielietošana sporta vidē.

Darba valoda: latviešu, krievu.

Kontakti: Žermēna Vazne, mob. tālr. (+371) 29282014; e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Akadēmiskā darba pieredze

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesore (studiju kursi psiholoģijā: sporta psiholoģija, attīstības psiholoģija, sociālā psiholoģija, stresa menedžments u.c.). LSPA maģistru profesionālās kvalifikācijas "Psiholoģiskās sagatavošanas vecākais treneris" vadītāja. ZA Latvijas Zinātnes padomes eksperte Sporta zinātnē. Esmu vairāk kā 50 zinātnisko publikāciju autore. Tajā skaitā grāmatu: "Teorētiskās nostādnes sporta pedagoga pedagoģiskajai praksei" autore; "Treneru rokasgrāmatas";  "Karjeras atbalsta programma skolēniem" līdzautore; kolektīvās monogrāfijas "PSIHOLOĢIJA" nodaļas "SPORTA PSIHOLOĢIJA" autore.

Dalība profesionālajās organizācijās: Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas priekšsēdētāja; Latvijas Psihologu biedrības biedre; Eiropas Sporta psiholoģijas federācijas un European Coach Federation (ECF) biedre.