ŽERMĒNA VAZNE

Sertifikāti

Reģistrācijas numurs LR Psihologu reģistrā nr.7000079

LR Psihologa sertifikāts nr. 1500464, konsultatīvā psiholoģija

Sertificēts koučs,  sertifikāts nr. SC0003, psiholoģiskā sagatavošana sportā un pašregulācija https://eurocoach.eu/coach/zermena-vazne-2/?lang=lv )

 

Izglītība

Doktora grāds sporta zinātnē (LSPA, 2009.g., diploma  nr.004).

Maģistra grāds psiholoģijā (RPIVA, 2006.g., diploma nr.0077).

Maģistra grāds sporta pedagoģijā (LSPA, 1996)

 

Darba pieredze psiholoģijā

Kopš 2010. gada sporta psihologs darbam ar Latvijas izlases komandām gatavošanās periodā  EuroSkills un WorldSkills konkursiem

(2023.g. EuroSkills, Gdaņska, Polija; 2022.g. WorldSkills; 2020.g. EuroSkills, Austrija, Grāca; 2019.gads WorldSkills, Kazaņa, Krievija; 2018.g. EuroSkills, Ungārija, Budapešta; 2017.g. WorldSkills, Apvienotie Arābu Emirāti, Abu-Dabi; 2016.g. EuroSkills, Zviedrija, Gēteborga; 2015.g. WorldSkills, Brazīlija, San Paulo un c.).

Kopš 2006.gada – konsultēšana un praktiskais sporta psihologa darbs privātpraksē ar sportistiem, treneriem, sporta organizāciju vadītājiem, jauno sportistu vecākiem. Daudzgadīga pieredze darbā ar individuāliem un komandu sporta veidu pārstāvjiem.

2009. – 2013.g. - psihologs Resursu centrā „Marta”.

 

Kvalifikācijas paaugstināšana psiholoģijā:

Lia Kapelis (Austrālija) – Vizualizācija un relaksācija kā stresa regulācijas metodes (certificate nr.1) un Hipnozes un pašhipnozes pamati sportā (certificate nr.2).  Anna Millar (Lielbritānija) – krīze un tās pārvarēšanas metodes. Ķermeņorientētās terapijas metodes. Apzinātība un psihiskā noturība, kā līdzeklis treniņu procesa efektivitātes un sportisko rezultātu paaugstināšanai jauniešu un augstu sasniegumu sportā (certificate nr.14753). Bio-feedback (bio atgriezeniskās saites) metode stresa regulācijai.  Konsultēšana un cits.

 

Privātprakses vieta: Bruņinieku iela 29/31, Rīga.

 

Pakalpojumi: Konsultēšana; praktisku stresa regulēšanas metožu apguve; pašregulācijas metožu un tehniku apguve; uzmanības koncentrēšanas, pārslēgšanas un sadalīšanas metožu apguve; relaksācijas un mobilizēšanās tehniku apguve; mērķu izvirzīšanas tehnikas; psihiskās noturības sacensībās metožu apguve; sporta koučinga metožu pielietošana sporta vidē; stresa regulācijas prasmju noteikšana ar bio-feedback tehnoloģijām un to korekcija.

 

Darba valoda: latviešu, krievu.

 

Kontakti: Žermēna Vazne, mob. tālr. (+371) 29282014; e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Akadēmiskā darba pieredze

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesore (studiju kursi psiholoģijā: sporta psiholoģija, izglītības psiholoģija, attīstības psiholoģija, sociālā psiholoģija, stresa menedžments). LSPA maģistru profesionālās kvalifikācijas "Psiholoģiskās sagatavošanas vecākais treneris" vadītāja. Latvijas Zinātnes padomes eksperte Veselības un sports nozarē. Esmu vairāk kā 50 zinātnisko publikāciju autore. Tajā skaitā grāmatu: "Teorētiskās nostādnes sporta pedagoga pedagoģiskajai praksei" autore; "Treneru rokasgrāmatas";  "Karjeras atbalsta programma skolēniem" līdzautore; kolektīvās monogrāfijas "PSIHOLOĢIJA" nodaļas "SPORTA PSIHOLOĢIJA" autore.

 

Dalība profesionālajās organizācijās: Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas priekšsēdētāja; Latvijas Psihologu biedrības biedre; Eiropas Sporta psiholoģijas federācijas un European Coach Federation (ECF) biedre.