INESE PETROVA

Psiholoģe – konsultante, darbojos sporta psiholoģijas jomā. Privātpraksē konsultēju sportistus (individuālie un komandu sporta veidi), trenerus, vadītājus un jauno sportistu vecākus.

 

Dzīves un darba moto: Problēmu nav, ir uzdevumi, kurus cilvēkam izvirza dzīve.Nereti mēs uzdevumu nosaucam par problēmu vai izvēli. Mūsu dzīves veiksme vienmēr ir līdzās mums, vajag tikai pašam prast noteikt ko vēlies un nospraust mērķi tās sasniegšanai. Katram no mums ir spēja būt uzvarētājam!

 

Dalība asociācijās: European Coach Federation (ECF); Psihiloģiskās Konsultēšanas Baltijas Asociācija (PKBA); Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija (LSpPA);   Latvijas Biznesa psiholoģijas asociācija (LBPA). 

 

Izglitība

Maģistra grāds psiholoģijā (profesionālās programma „Konsultatīvā psiholoģija” (SPPA, 2005.).

Psiholoģijas bakalaura grāds, praktiskā psihologa kvalifikācija(SPPA, 2003. g.).

Sertificēts koučs (Biznesa kouč /Specializācija - karjeras attīstība (European Coach Federation, 2013.g.)

 

Kvalifikācijas paaugstināšana psiholoģijā: Специализацияпоинтегративнойпсихологии(The International Academy of Psychologycal Sciences); Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms. Diagnostika un sensomotorā korekcija, (J.Sevcenko, V.Korņejeva, Maskava); Izglītojošās un projektīvās spēles smiltīs (T.Grabenko, S.-Pb.); Psihisko funkciju attīstības teorija un prakse izmantojot neiropsiholoģiskās metodes. (J.Sevcenko, V.Korņejeva, Maskava); Теоретические основы и методология понимающей психологии (Ф.Василюк, Москва); Психологическая готовность к школе: диагностика и коррекция (Е. Захарова - Москва);  Latvijas Transoloģiskās psihoterapijas asociācijas NLP un M. H. Eriksona hipnoze (Rīga); «Символ – драма», В. Щеголев (С-Пб.); «Возрастно-психологическое консультирование, О.Карабанова (Москва); Методика проведения тренинга личностного роста с подростками, А.Лидерс (Москва); Теория и техника индивидуальной психотерапии, Ф.Василюк (Москва); Диагностика и коррекция познавательного развития детей и подростков, А.Лидерс (Москва); Bernard Chouvier  (France)  „La  psyhopathologie de l`enfant et de l`adolescent”; Henri Jiduard (France)  „L`examen psychologique”; Christian Joubert (France) „Sensibilisation  ā l`Approche Psychanalytigue Groupale de la Famille”un c.

 

Darba pieredze psiholoģijā:Psiholoģiskās konsultēšanas prakse no 2002. g. No 2010. g. RISEBA vieslektore. SPPA lektore (2004-2012).  Strādāju par pedagogu un psihologu vispārizglītojošā skolā. No 2006.gada darbs biznesa organizācijās ar psiholoģiska rakstura jautājumiem.

 

Мob.tālr.  (+371) 29458294

Skype: inese258

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konsultāciju vieta: Lāčplēša ielā 24 – privātprakse

Konsulēšanas valoda - krievu