IRINA SIMOŅENKOVA

Izglītība
Psiholoģijas maģistre (LU)
Aspirante (Krievijas Valsts fizkultūras, sporta un tūrisma Universitāte)
 
Kvalifikācijas paaugstināšana sporta psiholoģijā pie A. Radionova (Krievija),V. Sopova (Krievija), J. Romaņinas (Krievija), V. Sivicka (Baltkrievija), V. Voronovas (Ukraina), L. Kapeles (Austrālija), N. Stambulovas (Zviedrija), J. Haņina (Zviedrija).
Baltkrievijas Valsts Fiziskās kultūras universitātes psiholoģijas fakultātē un Baltkrievijas Olimpiskajā Akadēmijā.
Piedalīšanās Eiropas Sporta Psihologu Federācijas (FEPSAC), Krievijas Sporta Psiholoģijas Biedrībai un Eiropas Psiholoģijas Asociāciju Federācijas (EFPA) organizētajās starptautiskajās konferencēs un kongresos.
Kvalifikācijas paaugstināšanas kursi St. - Pēterburgas Universitātes Psiholoģijas fakultātē (Krievija).
 
Darba pieredze
Pasniedzējas darba pieredze (psiholoģijas un sporta psiholoģijas jomā) Latvijas Universitātē un citās augstākās izglītības mācību iestādēs.
Praktisko semināru un lekciju vadīšana sporta psiholoģijas jomā, Latvijas Futbola federācijā un Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmijas Treneru tālākizglītības centrā.
1996-2007 – FK „Skonto” psihologs
2006-2011 – Latvijas Futbola Federācija, sporta psihologs
2012 – privātā prakse (SIA SIMIR)
 Konsultēšanas pieredze – basketbols, teniss, hokejs, kartings, futbols, mākslas vingrošana, šahs, paukošana, daiļslidošana, kērlings, tekvоndo.
 
Darba valoda
Latviešu, krievu.
 
Darba vieta
Rīga, Elizabetes 75, –   privātā prakse (SIA SIMIR)
 
Kontakti
Mob. Tālr.+37129239567
E-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Organizācijas
Latvijas  Sporta  psiholoģijas  asociācijas  ģenerālā  sekretāre.
Latvijas Profesionālo psihologu  asociācijas  Ētikas komisijas priekšsēdētāja.
Latvijas Psihologu Biedrības Ētikas komisijas locekle. 
Eiropas Psihologu Asociāciju Federācijas  (EFPA) Ētikas Padomes locekle. 
Eiropas Psihologu Asociāciju Federācijas (EFPA)  sporta psiholoģījā darba grupā locekle. 
Žurnāla „Sporta Psihologs” zinātniskās redkolēģijas biedrs.
 
Raksti
I. Simoņenkova  «The motivation of achivement and lokus of control as an efficiency factor of team sports activities»,IY International Baltic Psychology Conference, 2000.
A. Fernāte, L. Lapiņa, I. Simoņenkova, Ž. Vazne.  «Ko mēs zinām par sporta psiholoģiju? Psiholoģijas pasaule», 2005/1
A. Fernāte, L. Lapiņa, I. Simoņenkova, Ž. Vazne.  Sporta psihologi nāk palīgā sportistiem.  Psiholoģijas pasaule, 2005/1
I. Simoņenkova  “High leaque bench players and staters: differences in group interactions, group cohesion, role acceptance and self-confidence in football teams”, European Journal of Education and Applied Psychology, 2015/3
И.Симоненкова  “ Проблема диагностики психологических навыков спортсменов (по материалам зарубежных исследований) “”, Спортивный Психолог, 2015/3(38)
И.Симоненкова “Исследование особенностей  психологических навыков футболистов  высокой квалификации  с целью разработки методики их диагностики” , Спортивный Психолог , 2016/2
И.Симоненкова “Этические дилеммы в работе спортивного психолога”, V International Scientific Conference “the current issues in theoretical and applied psychology, Yerevan, 2015