VALĒRIJS DOMBROVSKIS

Izglītība

· 1996.g. Latvijas Universitātē iegūts Latvijas Valsts doktora grāds psiholoģijas zinātnes nozarē, diploms C-D Nr. 001335.

· 1994.g. Daugavpils Pedagoģiskā universitātē iegūts Psiholoģijas maģistra grāds ar psihologa praktiķa kvalifikāciju, diploms Nr. 000065.

 

Darba pieredze

Kopš 1991 gada strādā Daugavpils Universitātē asistenta, lektora un sākot ar 1996 gadu docenta amatā. Docē šādus studiju kursus: Sporta psiholoģija, Sociālā un personības psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija, Konsultēšanas teorija un metodika.

 

Filozofija

Veicot noteiktu lomu, mums nav absolūtās brīvības, kas ļauj darīt visu ko mēs gribētu. Mūsu uzvedību ierobežo gan mūsu bioloģiskās iespējas, gan mūsu fantāzijas trūkums, kas ir saistīts ar mūsu pašu domām. Citreiz, mainoties pašiem, mēs kaut vai nedaudz mainām arī apkārtējo cilvēku uzvedības virzību. Tāpēc ir svarīga refleksīvā attieksme pret individuālo atšķirību un to sociālas uzvedības korelātu izzināšanu.

 

Darba vietas adrese
Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra, Daugavpils Universitāte, Parādes iela 1, Daugavpils, LV-5401.

 

Kontakti
Tālr. 65428636,
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Publikācijas

Dombrovskis, V., Guseva, S. & Murasovs, V. (2011). Motivation to Work and the Syndrome of Professional Burn-out among Teachers in Latvia. Procedia Social and Behavioral Sciences. ICEEPSY 2011, 29, 98-106. ISSN: 1877-0428 (ELSEVIER).ScienceDirect, SCOPUS, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI, Web of Science).

Dombrovskis, V., Čapulis, S., & Guseva, S. (2010). Physical Education of Athletes: Martial Arts in the Historical Discourse.Long Abstracts of the 11th International Sports Science Congress, November 10-12, 2010. Antalya (Turkey), (pp.1037 – 1039). Ankara: Tübitak (CD).

Dombrovskis, V., Guseva, S., & Ilisko, D. (2009). Sport as a Socialization Institute for Latvian Students. Long Abstracts of the 12th ISSP World Congress of Sport Psychology “Meeting New Challenges and Bridging Cultural Gaps in Sport and Exercise Psychology”.17 – 21 June, 2009, Marrakesh (Morocco). (CD).

Dombrovskis, V., Guseva, S., Lapina, L., & Ilisko Dz. (2008). The Interdependence of Cohesion Mode, Compatibility and Performance in Youth Football Teams. International Journal of Psychology, 43 (3/4), 670.

 

Kvalifikācijas celšana

· „E-mācību kursa veidošana un lietošana MOODLE vidē. Interaktīvās tāfeles rīku izmantošana mācību procesā” (18 st.) Daugavpils Universitāte, 03.05.2013. Apl. Nr.76.

· Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija, seminārs „Sportistu personības struktūra, motivācija, psiholoģiska sagatavošana u.c.” (12 st.) Apliecība Nr.050, 23.10.2009, Rīga, Latvija.

· 2007.g. Rīga, Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmijas un Latvijas Treneru tālākizglītības centra sporta speciālistu - treneru un sporta skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi „Jauna pieeja jēdzienam par sportistu psiholoģisko sagatavošanu”.