DACE EIKENA

Izglītība

LU, sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (1998 – 2000)

LU, psiholoģijas bakalaura grāds (1995-1998)

Latvijas Medicīnas Akadēmija, ārste pediatre (1985 – 1991)

 

Kvalifikācijas paaugstināšana sporta psiholoģijā

Individuālās konsultācijas un pieredzes apmaiņa pie kolēģiem Lia Kapelis (Austrālija), Lars Erik Unestal (Zviedrija), Bernhard Trenkele (Vācija)

 

Piedalīšanās kongresos un kursos

13.Eiropas sporta psiholoģijas kongress. Piedalīšanās darba grupā praktiskajiem sporta psihologiem strādājošiem ar TOP sportistiem( 2011.g.jūlijs, Madeira, Portugāle)

Pirmais apvienotais Latvijas psihologu kongress (2010.decembris, Rīga, Latvija)

Pašhipnoze – terapeitiem un klientiem. Apmācības kurss praktiskajam darbam ar sevi un klientiem. Vada Ph.D.Brains M.Alman. (2009.g.aprīlis – maijs, Milton H.Erickson Inst, Rotweil, Vācija)

1.Pasaules kongress „Izcilība sportā un dzīvē” (2008.g.augusts, Pekina, Ķīna)

12.Eiropas sporta psiholoģijas kongress. Piedalīšanās darba grupā praktiskajiem sporta psihologiem strādājošiem ar TOP sportistiem. (2007.g.septembris, Halkidiki, Grieķija)

11.Eiropas sporta psiholoģijas kongress (2003.g.jūlijs, Kopenhāgena, Dānija)

 

Darba pieredze sporta psiholoģijā

Latvijas Olimpiskās vienības psiholoģe kopš 2002.gada

Kontakti: e-pasts : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pašlaik privātās konsultācijas nesniedzu